Представяне MG 4805

  Казвам се Александър Сандев и
  тази страница е създаденото от мен
  видимо пространство, в което
  споделям своите естетически представи
  за света.
  Роден съм в град София в далечната есен
  на 1974 г.
  Още от детските години е интересът ми към
  фотографията, както и любовта ми към Витоша,
  която заема значително място в моите снимки.

  Първите си стъпки съм направил точно там
  с дядовия ми Weltaflex 6x6, който пазя и до днес. 

  През всички тези години, фотографията неизменно
  ме е вълнувала и през 1998 г. почувствах непреодолимата
  вътрешна потребност да й се посветя изцяло.

  В следващите десет години снимах активно
  с филмова лента – негатив и диапозитив, а от 2008 г.,
  преминах изцяло към цифровата фотография.
  През цялото това време, натрупах сериозен опит и
  изградих своята представа, критерии за качество
  и концепция за пресъздаването на света,
  който ни заобикаля.
  Който желае и ще му бъде интересно да погледне през моите очи,
  нека ме последва.